Hà, N. T. T., Minh, L. T. N., Dung, V. T. ., Hoa, N. M., Anh, N. H., Khánh, N. G. và Tuấn, V. A. (2022) “Tổng quan về nhiễm khuẩn vết mổ và kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật mạch máu”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 39, tr 27-36. doi: 10.47972/vjcts.v39i.800.