Cuc, N. T. T., Van, N. K. D. và Thuy, N. T. (2022) “Khảo sát thực trạng kiểm soát Glocose máu ở bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 có nguy cơ tim mạch cao”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 39, tr 66-74. doi: 10.47972/vjcts.v39i.804.