Hoan, N. D. và Thuy, N. T. (2022) “Đánh giá mối liên quan giữa mức độ tuần hoàn bàng hệ động mạch vành với một số biến cố tim mạch ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 39, tr 90-100. doi: 10.47972/vjcts.v39i.807.