Hiền, N. S. ., Phong, N. H., Ngọc, N. M., Trọng, Đỗ Đức, Hà, N. H., Minh, N. T., Hùng, N. Đăng, Thiện, L. Q. và Phương, N. T. M. (2023) “Kết quả phẫu thuật Bentall tại Bệnh viện Tim Hà Nội”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 40, tr 14-23. doi: 10.47972/vjcts.v40i.828.