Hoài, N. T. T. và Dinh, T. T. . (2023) “Đặc điểm hình thái, mức độ hở hai lá bằng siêu âm 2D/3D qua thực quản ở bệnh nhân hở hai lá có chỉ định phẫu thuật”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 40, tr 92-101. doi: 10.47972/vjcts.v40i.837.