Thủy, N. T. ., Hương, V. T. T., Thịnh, Đỗ Đức và Hoan, T. C. (2023) “Đặc điểm tĩnh mạch phổi và buồng nhĩ trái trên cắt lớp vi tính ở người bệnh điều trị triệt đốt rung nhĩ ”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 40, tr 102-109. doi: 10.47972/vjcts.v40i.838.