Nguyễn Thị, H., Nguyễn Trần, T. và Vũ Thy, C. (2023) “Tình trạng lo âu và một số yếu tố liên quan ở người bệnh phẫu thuật tim hở tại bệnh viện tim hà nội năm 2023”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 41, tr 5-11. doi: 10.47972/vjcts.v41i.860.