Chiêm Hoàng, D., Trần Bửu, L., Dương Quốc, T. và Nguyễn Kinh, B. (2023) “Phẫu thuật đường dọc dưới hố nách phải: an toàn và hiệu quả trong điều trị các bệnh tim bẩm sinh”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 41, tr 29-36. doi: 10.47972/vjcts.v41i.863.