Vũ Ngọc, T. (2023) “Phẫu thuật điều trị bệnh hẹp van động mạch chủ hai cánh”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 41, tr 54-63. doi: 10.47972/vjcts.v41i.867.