Lê Thị, H. và Hoàng Ngọc, H. (2023) “Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ quy trình an toàn trong phẫu thuật của nhân viên y tế tại Bệnh viện Quân y 6, năm 2022”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 41, tr 64-71. doi: 10.47972/vjcts.v41i.868.