Nguyễn Văn, T., Phạm Danh, P., Lê Trung Đức , T., Kiều Minh, S., Nguyễn Thời Hải, N., Nguyễn Công, T. và Võ Tuấn, A. (2023) “Kết quả trung hạn phẫu thuật nội soi điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 41, tr 72-81. doi: 10.47972/vjcts.v41i.869.