[1]
Q. V. Đào, S. H. Nguyễn, và H. T. Tạ, “Kết quả phẫu thuật bệnh lý van tim do viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn trẻ em tại Bệnh viện Tim Hà Nội”, VJCTS, vol 43, tr 7-18, tháng 9 2023.