[1]
M. H. . Hà, T. N. A. Võ, T. M. . Nguyễn, và N. S. Đỗ, “Ảnh hưởng của can thiệp thông khí bảo vệ phổi trong quá trình tuần hoàn ngoài cơ thể lên nồng độ Pro-Calcitonin và Interleukin 6 ở các bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành ”, VJCTS, vol 43, tr 38 - 46, tháng 9 2023.