[1]
T. H. Trần, V. T. Nguyễn, và H. N. Đinh, “Đánh giá kết quả của dẫn lưu dịch màng tim bằng chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm ở bệnh nhân tràn dịch màng tim sau phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội”, VJCTS, vol 43, tr 58 - 66, tháng 9 2023.