[1]
V. T. Ngọ và S. H. Nguyễn, “Đặc điểm nhịp và rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân hội chứng vành cấp được phẫu thuật cầu nối chủ vành tại Bệnh viện Tim Hà Nội”, VJCTS, vol 43, tr 121 - 128, tháng 9 2023.