[1]
S. H. Nguyễn, H. P. Nguyễn, Đăng H. Nguyễn, Q. Đại Đặng, H. Đăng Nguyễn, và T. M. P. Nguyễn, “Hiệu quả và thẩm mỹ của phẫu thuật ít xâm lấn qua đường nách ngang bên phải trong điều trị bệnh lý tim bẩm sinh ở trẻ em”, VJCTS, vol 43, tr 167 - 175, tháng 9 2023.