[1]
T. H. T. Lê, V. T. Ngọ, và N. H. Phạm, “Đặc điểm vi sinh và tổn thương trên siêu âm tim ở bệnh nhân viêm nội tâm mạc van tim nhân tạo”, VJCTS, vol 43, tr 194 - 204, tháng 9 2023.