[1]
Q. N. Vũ và T. L. Vũ, “Nghiên cứu thay đổi chức năng thất trái sau phẫu thuật bắc cầu chủ vành ở bệnh nhân đái tháo đường Type 2”, VJCTS, vol 43, tr 212 - 223, tháng 9 2023.