[1]
N. H. Phạm, “Các biến chứng trong và sau cấy máy tạo nhịp tim điều trị nhịp chậm: Kết quả theo dõi trung hạn”, VJCTS, vol 43, tr 252 - 257, tháng 9 2023.