[1]
Q. N. Vũ và M. H. Nguyễn, “Nghiên cứu chỉ số sức căng dọc thất trái trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân phẫu thuật van hai lá tại Bệnh viện Tim Hà Nội”, VJCTS, vol 43, tr 272 - 283, tháng 9 2023.