[1]
L. Hoàng Minh, V. Hoàng, và C. Phạm Hùng, “Kết quả can thiệp ngược dòng tổn thương tắc mạn tính động mạch chi dưới tại Bệnh viện Tim Hà Nội”, VJCTS, vol 44, tr 14-25, tháng 11 2023.