[1]
T. Đỗ Anh, H. Nguyễn Huy, H. Nguyễn Việt, và T. Nguyễn Trần, “Phẫu thuật ít xấm lấn qua đường nách phải điều trị bệnh động mạch phổi phải xuất phát bất thường từ động mạch thân cánh tay đầu phải: Báo cáo ca lâm sàng”, VJCTS, vol 44, tr 33-37, tháng 11 2023.