[1]
T. Đỗ Văn, “Chất lượng cuộc sống người bệnh sau phẫu thuật nội soi toàn bộ vá lỗ thông liên nhĩ”, VJCTS, vol 44, tr 38-46, tháng 11 2023.