[1]
A. . Võ Tuấn và P. Đặng Hà Hữu, “Báo cáo 1 trường hợp can thiệp nội mạch điều trị bóc tách động mạch chủ loại B ngực mạn tính tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai”, VJCTS, vol 44, tr 56-62, tháng 11 2023.