[1]
N. Nguyễn Đỗ và Q. Đỗ Kim, “Kết quả trung hạn phẫu thuật (Phương pháp Orringer) điều trị ung thư thực quản ngực tại Bệnh viện Thống Nhất”, VJCTS, vol 44, tr 70-80, tháng 11 2023.