[1]
T. A. Võ và C. T. Nguyễn, “Đánh giá kết quả điều trị gãy xương sườn do chấn thương bằng phương pháp cố định xương tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai ”, VJCTS, vol 45, tr 82-91, tháng 2 2024.