[1]
T. T. T. Lê, V. T. Cao, và V. T. Đặng, “Kết quả điều trị oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO) ở bệnh nhân sau phẫu thuật tim mở tại Bệnh viện Nhi Trung Ương ”, VJCTS, vol 46, tr 14 - 21, tháng 5 2024.