[1]
D. H. S. Phùng, H. Q. Lê, và H. Ước Nguyễn, “Kết quả sử dụng ‘thoraflextm hybrid’ điều trị bệnh lý động mạch chủ ngực phức tạp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức”, VJCTS, vol 46, tr 22 - 30, tháng 5 2024.