[1]
T. A. Võ và M. S. Kiều, “Báo cáo một trường hợp bít ống ngực bằng dụng cụ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai”, VJCTS, vol 46, tr 52 - 58, tháng 5 2024.