[1]
T. A. Võ và T. H. N. Nguyễn, “Báo cáo một trường hợp phẫu thuật cắt u quái trung thất khổng lồ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai”, VJCTS, vol 46, tr 64 - 69, tháng 5 2024.