[1]
H. Định Nguyễn, N. M. Vương, X. Định Bùi, N. H. Đăng Nguyễn, T. V. C. Phạm, và Đức A. V. Bùi, “Kết quả sớm và trung hạn phẫu thuật ít xâm lấn điều trị bệnh lý van hai lá ở bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật cao tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh”, VJCTS, vol 46, tr 77 - 88, tháng 5 2024.