[1]
Đặng Q. . Huy, “Phẫu thuật nội soi toàn bộ không có robot hỗ trợ, tim đập vá thông liên nhĩ ở trẻ nhỏ”, VJCTS, vol 17, tr 26-32, tháng 11 2020.