[1]
M. V. . Viet và L. V. . Anh, “KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC CẮT BỎ U TUYẾN ỨC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯỢC CƠ TẠI BỆNH VIỆN 103”, VJCTS, vol 3, tr 22-27, tháng 11 2020.