[1]
D. A. . Tien, N. C. . Huu, N. T. . Thuy, và L. N. . Thanh, “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT FONTAN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E”, VJCTS, vol 3, tr 33-36, tháng 11 2020.