[1]
T. T. . Kiem, “NỘI SOI LỒNG NGỰC ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U TRUNG THẤT TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108”, VJCTS, vol 3, tr 48-52, tháng 11 2020.