[1]
N. T. . May, “Báo cáo 1 trường hợp phẫu thuật u Dumbbell tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng”, VJCTS, vol 28, tr 22-25, tháng 11 2020.