[1]
D. N. Thang, “Sử dụng hệ thống hút áp lực âm (V.A.C) điều trị nhiễm trùng vùng Scarpa sau phẫu thuật mạch máu”, VJCTS, vol 32, tr 24-30, tháng 5 2021.