[1]
Đinh P. Thảo, V. T. Chang, Đỗ A. Tiến, và N. T. Thủy, “Kết quả sau điều trị phẫu thuật thông liên thất có tăng áp lực động mạch phổi nặng ở trẻ em tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E”, VJCTS, vol 34, tr 30-42, tháng 10 2021.