[1]
N. T. Minh, L. Q. Thiện, N. S. Hiền, N. H. Hà, N. Đăng Hùng, và N. H. Phong, “Kết quả điều trị phẫu thuật tách thành động mạch chủ stanford loại A tại Bệnh viện Tim Hà Nội giai đoạn 2015 – 2020”, VJCTS, vol 35, tr 138-149, tháng 1 2022.