[1]
V. H. Dũng, “Đặc điểm cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật tăng sinh nội mạc dưới van động mạch chủ cơ học”, VJCTS, vol 37, tr 24-33, tháng 4 2022.