[1]
B. D. A. Vinh, “Hội chứng chèn ép khoang bụng sau can thiệp nội mạch điều trị vỡ phình động mạch chủ bụng: Báo cáo trường hợp lâm sàng và tổng quan y văn”, VJCTS, vol 39, tr 7-17, tháng 10 2022.