[1]
D. N. Thang, “Tái lập lưu thông mạch chi dưới ở bệnh nhân nhiễm trùng vùng bẹn bằng cầu nối ngoài giải phẫu: Kinh nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức”, VJCTS, vol 39, tr 18-26, tháng 10 2022.