[1]
N. T. T. Hà, “Tổng quan về nhiễm khuẩn vết mổ và kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật mạch máu”, VJCTS, vol 39, tr 27-36, tháng 10 2022.