[1]
N. T. T. Cuc, N. K. D. Van, và N. T. Thuy, “Khảo sát thực trạng kiểm soát Glocose máu ở bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 có nguy cơ tim mạch cao”, VJCTS, vol 39, tr 66-74, tháng 10 2022.