[1]
L. Đức Ngọc, P. M. Hùng, P. T. . Nguyên, N. T. . Thủy, và N. T. . Huy, “Đánh giá kết quả can thiệp qua da điều trị tắc mạn tính động mạch đùi nông tại Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E”, VJCTS, vol 40, tr 37-46, tháng 6 2023.