[1]
V. T. . Anh, N. C. . Tiến, K. M. Sơn, N. V. . Định, P. M. . Ánh, và Đặng H. H. Phước, “Nhân một trường hợp kết hợp phẫu thuật mở và can thiệp nội mạch điều trị phình động mạch chủ ngực bụng tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai”, VJCTS, vol 40, tr 54-60, tháng 6 2023.