[1]
V. H. Dũng và B. M. . Trạng, “Kinh nghiệm điều trị phẫu thuật viêm nội tâm mạc nhiễm trùng đang diễn tiến tại viện Tim thành phố Hồ Chí Minh”, VJCTS, vol 40, tr 61-68, tháng 6 2023.