[1]
H. H. Q. Trí, P. D. Lành, V. H. Dũng, và P. T. Bình, “Đánh giá tiên lượng của người bệnh nhồi máu cơ tim cấp được phẫu thuật bắc cầu chủ vành”, VJCTS, vol 40, tr 69-74, tháng 1 2023.