[1]
N. T. T. Hoài và T. T. . Dinh, “Đặc điểm hình thái, mức độ hở hai lá bằng siêu âm 2D/3D qua thực quản ở bệnh nhân hở hai lá có chỉ định phẫu thuật”, VJCTS, vol 40, tr 92-101, tháng 6 2023.