[1]
N. T. H. Trang, N. T. . Bình, và N. T. . Thủy, “Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật nội soi sửa van hai lá tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E”, VJCTS, vol 40, tr 110-116, tháng 6 2023.